Video: Elon Musk khuyên bạn nên đọc những quyển sách này

Elon Musk khuyên bạn nên đọc những quyển sách này. Đây là những quyển sách ông đã từng đọc, đã giúp ông có những bài học hay trong cuộc sống và tìm được ý nghĩa của cuộc sống này. Đó là những quyển sách: 1.Tiểu Sử Steve Jobs, 2.Tự Truyện Benjamin Franklin và 3.The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy

 

Đọc thêm bài này  Kết quả nghiên cứu: càng phụ thuộc vào mạng xã hội, con người càng cô đơn

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: