Lifehack.vn tuyển Tình Nguyện Viên Dịch Thuật

Lifehack.vn là dự án đưa những kiến thức hay từ thế giới về Việt Nam thông qua việc dịch những bài viết từ các trang nổi tiếng như lifehack.org, ideas.ted.com/, medium.com… Để từ đó chúng ta có thể tiếp cận được những tinh hoa của thế giới.

Vì sao dự án lifehack.vn ra đời?

 1. Vì lifehack.org có quá nhiều bài viết hay để chia sẻ đến cộng đồng Việt, vậy nên phải Việt hóa thôi!
 2. Vì người sáng lập lifehack.vn là một người yêu thích chia sẻ. Được chia sẻ những bài viết hay là một điều tuyệt vời.
 3. Vì…

Vì sao chúng tôi cần các bạn?

 1. Vì trong bạn luôn có ngọn lửa đam mê để làm những việc có ích cho cộng đồng.
 2. Vì trong bạn luôn có mong muốn làm một việc gì đó thật sự có ích cho xã hội.
 3. Vì bạn luôn muốn khác biệt bằng những việc mình đã, đang và sẽ làm.
 4. Vì lifehack.vn không phải là dự án của một người, mà là một dự án của tất cả chúng ta.
 5. Vì…

Vì sao bạn lại chọn lifehack.vn để cộng tác?

 1. Vì bạn muốn có được cơ hội dịch bài.
 2. Vì bạn muốn được có người sửa bài cho bạn để bạn nâng cao khả năng dịch bài.
 3. Vì bạn muốn thấy tên mình là tác giả của các bài viết trên lifehack.vn.
 4. Vì bạn muốn tham gia trao đổi, chia sẻ, học học… từ cộng đồng lifehack.vn
 5. Vì bạn tin rằng khi tham gia lifehack.vn, bạn sẽ có nhiều cơ hội mới trong đời.
 6. Vì…

Bạn sẽ có cơ hội làm việc với ai?

Bạn sẽ được làm việc với người sáng lập ra trang lifehack.vn, anh Huỳnh Hữu Tài. Anh đồng thời cũng là dịch giả của các cuốn sách nổi tiếng như: Platform Revolution (Cuộc Cách Mạng Nền tảng), Blue Ocean Shift (Cuộc dịch chuyển Đại dương xanh), The One Device (Câu chuyện iPhone)

Vì sao bạn lại không nộp đơn cộng tác ngay?

Gửi ngay CV của bạn về email: info@lifehack.vn