Video: 10 nguyên tắc giúp Donald Trump thành công

Lifehack giới thiệu video: 10 nguyên tắc giúp Donald Trump thành công.

Những quyển sách được Donald Trump nhắc đến trong video này:

1.Nghệ thuật đàm phán, tác giả: Donald Trump.
2.Tại Sao Chúng Tôi Muốn Bạn Giàu, tác giả: Robert T Kiyosaki.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.