Video:Tổng kết 8 năm làm việc của tổng thống Barack Obama qua chia sẻ của Suboi và mọi người khắp thế giới

Đây là video clip của những người trên khắp thế giới nói về những khoảnh khắc đáng nhớ của chặng đường 8 năm trên cương vị tổng thống của Barack Obama. Từ Việt Nam, Suboi cũng chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ của mình khi tổng thống Obama đến thăm Việt Nam.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.