Đặt sách: Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để dẫn đầu

-Tựa sách tiếng Anh: Artificial Intelligence in Practice: How 50 Successful Companies Used AI and Machine Learning to Solve Problems

-Tác giả: Bernard Marr
-Link Amazon: https://amzn.to/2G3hTJj
-Tựa sách tiếng Việt: Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo để dẫn đầu – 50 câu chuyện thành công của các công ty hàng đầu thế giới!
-Số trang: 403
-Dịch giả: Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform
-Hình thức mua sách: pre-oder qua link này: http://bit.ly/AIinPractice_PreOder

-Đối tác vận chuyển: #247Express, website: www.247post.vn
-Những đối tác có nhu cầu hợp tác, vui lòng liên hệ qua email: tai@wetransform.vn

Những cuốn sách được dịch bởi Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform:

1. Cuộc cách mạng nền tảng (Platform Revolution): http://bit.ly/cuoccachmangnentang
2. Cuộc dịch chuyển đại dương xanh (Blue Ocean Shift): http://bit.ly/cuodichchuyendaiduongxanh
3. Chiến lược dữ liệu (Data Strategy): http://bit.ly/chienluocdulieu
4. Inbound Marketing (Inbound Marketing): http://bit.ly/inboundmarketingvietnam
5. Quyền lực mới (New Power): http://bit.ly/quyenlucmoi
6. Câu chuyện iPhone (The One Device): http://bit.ly/cauchuyeniphone_vn
7. Platform ứng dụng (Platform: Get noticed in a noisy world): http://bit.ly/platformungdung

8. Deep Learning – Cuộc Cách Mạng Học Sâu (The Deep Learning Revolution): http://bit.ly/thedeeplearning

Giải thưởng về sách mà Huỳnh Hữu Tài đã đạt được:

GIẢI SÁCH HAY 2018: Hạng mục Sách Quản trị, Dịch phẩm: Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh (tác giả W. Chan Kim, Renée Mauborgne).

MỜI ĐỘC GIẢ ĐẶT SÁCH TẠI ĐÂY:

Follow on LinkedIn
%d bloggers like this: