Cách xây dựng một kế hoạch Influencer Marketing hiệu quả

Xây dựng một chiến lược influencer marketing thành công đòi hỏi phải có sự suy nghĩ kĩ lưỡng và lập kế hoạch một cách cẩn thận. Các bảng tính trong tài liệu này nắm bắt được những sự quan tâm đằng sau các chiến lược của nhiều khách hàng của chúng tôi, và sẽ hướng dẫn bạn từng bước trong quá trình phát triển một chiến lược influencer marketing cho thương hiệu của bạn.