10 kĩ năng quan trọng bạn cần có để trở thành một người lãnh đạo tuyệt vời.

Lãnh đạo là hành động chứ không phải là vị thế

Nếu bạn giống như hầu hết mọi người, bạn muốn trở nên giỏi hơn trong những gì mình làm. Nếu bạn ở trong vị trí để lãnh đạo, thì bạn chắc chắn muốn trở thành một người lãnh đạo giỏi. Đó là một tham vọng được thể hiện bởi nhiều hình thức: Bạn có thể hình dung cách tạo ra một sự tác động với công ty của bạn hoặc lên kế hoạch về việc thay đổi trên phạm vi toàn cầu.

Dù trong bất kì tình huống nào của bạn, đó là những kĩ năng cụ thể có thể giúp bạn trở thành người lãnh đạo mà bạn muốn và biết bạn có thể thực hiện.

Ở đây có 10 kỹ năng quan trọng:

1.Xây dựng sự cộng tác: Một trong những lỗi phổ biến của người lãnh đạo là việc có được sức mạnh. Những người lãnh đạo giỏi sẽ biết sử dụng bất cứ sức mạnh nào mà họ có, thời gian của họ và năng lượng—để cộng tác với những người khác. Vị trí của bản thân bạn là một người lãnh đạo có mặt ở đó để hỗ trợ thành công của những người xung quanh bạn. Bạn sẽ tìm thấy điều đó khi họ thành công, bạn cũng sẽ thành công.

  1. Tập trung vào đội ngũ của bạn: Những người làm việc cùng bạn là những tài sản quan trọng với bạn. Hãy ở đó để phục vụ họ bằng cách đầu tư vào họ, đánh giá đúng họ, và phát triển họ. Tìm hiểu về họ và đưa cho họ không gian và tôn trọng môi trường họ cần để làm quen với nhau và cùng nhau làm việc.

  2. Tìm ra vấn đề chức năng: Không có ai thích giải quyết những vấn đề kịch tính cả. Nhưng thỉnh thoảng nó cần thiết để giữ những vấn đề nhỏ từ phát triển thành cái gì đó áp đảo. Những người lãnh đạo phải có khả năng và giải quyết những vấn đề chức năng trong đội của họ bằng cách dập tắt những vấn đề với những chính sách nhất quán và một vị trí mạnh mẽ thể hiện một cách bình tĩnh và tự tin.

  3. Thách thức hiện trạng: Để phát triển thành một nhà lãnh đạo giỏi, đầu tiên bạn cần hiểu về địa điểm và cách bạn có thể tạo ra một sự tác động đúng dắn. Lãnh đạo giỏi không duy trì được hiện trạng nhưng phải đối mặt với những thách thức mạnh mẽ và tìm cách để tạo ra sự khác biệt đáng kể trong mọi tình huống.

  4. Tập trung vào học hành: Giữ vững là không đủ. Kinh doanh là cạnh tranh, và một nhà lãnh đạo bạn phải đi trước những điểm cong. Học hỏi, phát triển và ứng phó để thay đổi là chìa khóa. Hãy nuôi dưỡng niềm đam mê học tập cho bản thân và đội ngũ của bạn.

  5. Dễ dàng tiếp cận và luôn sẵn sàng: Đó thực sự là nỗi cô đơn được đặt lên hàng đầu, là lí do không đủ để cô lập bản thân bạn, nhưng quá trình và trách nhiệm lợi nhuận của đội bạn gắn liền với mỗi cấp bậc. Người lãnh đạo giỏi phải biết kết nối giá trị với những người khác và dành thời gian với đội của họ dựa trên những nguyên tắc cơ bản.

  6. Thiết lập giá trị và niềm tin của bạn: Mỗi hành động mà bạn thực hiện nói đến bạn là môt người lãnh đạo, và mỗi giá trị rõ ràng chứng minh niềm tin của bạn. Bằng việc thiết lập giá trị của bạn và đặt vào niềm tin của bạn, bạn cho phép người khác biết vị trí của bạn đang ở đâu. Giá trị người lãnh đạo giống như những dấu điểm chỉ: Không có ai muốn giống nhau và bạn rời khỏi họ trong mọi thứ bạn làm.

  7. Giải thích trách nhiệm ở mỗi cấp độ: Trách nhiệm là cần thiết để làm mọi thứ, gắn kết những sợi dây cẩn thận để đi đến kết quả. Để làm việc, trách nhiệm phải nhất quán tại tất cả các cấp độ — bao gồm trách nhiệm của chính bạn.

  8. Lãnh đạo có phong cách: Giá trị và niềm tin là quan trọng, nhưng phong cách là những gì giữ cho những hoạt động và lời nói đi đôi những gì bạn tin tưởng. Ở đây không có gì là quan trọng hơn đối với phong cách trong lãnh đạo.

10.Vượt qua khả năng lãnh đạo của bản thân: Những người lãnh đạo là những người tin vào sự sợ hãi, quyền lực và sự đe dọa chứ không phải những người lãnh đạo như những kẻ bắt nạt. Người lãnh đạo tốt luôn luôn giáo dục và tư vấn những người khác trong đội, điều đó có nghĩa là đôi khi phải cho họ cầm lái. Khi bạn cho phép những người khác nắm giữ vị trí dẫn đầu, bạn đưa cho họ một cơ hội để giới thiệu kĩ năng và tài năng của họ, và bạn truyền cảm hứng cả đội của bạn để mang đến những điều tốt nhất.

Những người lãnh đạo tài năng sẽ không muốn trở thành một người lãnh đạo …họ bắt đầu tạo ra một sự khác biệt. Nó không bao giờ liên quan đến vai trò, vị thế hoặc danh nghĩa mà nó liên quan đến cách bạn tạo ra sự ảnh hưởng.

Thanh Hằng (Dịch từ inc.com)