Pre-Oder sách: Trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng vào doanh nghiệp như thế nào?

Cuốn sách “Trí tuệ nhân tạo được ứng dụng vào doanh nghiệp như thế nào?- 50 câu chuyện thành công dành cho bạn” được viết bởi Bernard Marr, một tác giả với rất nhiều cuốn sách best-seller.

Tự sách tiếng Anh: Artificial Intelligence in Practice: How 50 Successful Companies Used AI and Machine Learning to Solve Problems

Link từ Amazon: https://amzn.to/2G3hTJj

Một trong những cuốn sách của Bernard Marr là cuốn “Chiến lược dữ liệu” (Data Strategy) đã được dịch và xuất bản ở Việt Nam vào tháng 1-2019 (dịch giả Huỳnh Hữu Tài)

Chúng tôi hiện đang dịch ra tiếng Việt và liên kết xuất bản cuốn sách này ở thị trường Việt Nam. Thông tin về cuốn sách này:

-Tựa sách tiếng Anh:Artificial Intelligence in Practice: How 50 Successful Companies Used AI and Machine Learning to Solve Problems

-Tác giả: Bernard Marr
-Link Amazon: https://amzn.to/2G3hTJj
-Tựa sách tiếng Việt dự kiến: Trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng vào doanh nghiệp như thế nào?-50 câu chuyện thành công dành cho bạn
-Số trang dự kiến: 420
-Thời gian xuất bản dự kiến: tháng 8-2019
-Dịch giả: Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform
-Hình thức mua sách: pre-oder qua link này: http://bit.ly/AIinPractice_PreOder

-Đối tác vận chuyển: #247Express, website: www.247post.vn
-Những đối tác có nhu cầu hợp tác, vui lòng liên hệ qua email: happy@wetransform.vn

-Chúng tôi sẽ cập nhật những bài viết mới này qua email của các bạn, qua trang wetransform.vn và trang Facebook cá nhân của Huỳnh Hữu Tài, mời các bạn đón theo dõi.

Đọc thêm bài này  Platform là gì và vì sao có "Cuộc cách mạng nền tảng-Platform Revolution"?

Những cuốn sách được dịch bởi Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform:

1. Cuộc cách mạng nền tảng (Platform Revolution): http://bit.ly/cuoccachmangnentang
2. Cuộc dịch chuyển đại dương xanh (Blue Ocean Shift): http://bit.ly/cuodichchuyendaiduongxanh
3. Chiến lược dữ liệu (Data Strategy): http://bit.ly/chienluocdulieu
4. Inbound Marketing (Inbound Marketing): http://bit.ly/inboundmarketingvietnam
5. Quyền lực mới (New Power): http://bit.ly/quyenlucmoi
6. Câu chuyện iPhone (The One Device): http://bit.ly/cauchuyeniphone_vn
7. Platform ứng dụng (Platform: Get noticed in a noisy world): http://bit.ly/platformungdung

Giải thưởng về sách mà Huỳnh Hữu Tài đã đạt được:

GIẢI SÁCH HAY 2018: Hạng mục Sách Quản trị, Dịch phẩm: Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh (tác giả W. Chan Kim, Renée Mauborgne).

Follow on LinkedIn
%d bloggers like this: