Đặt trước sách: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP THEO ĐỊNH HƯỚNG DỮ LIỆU

WeTransform hiện đang dịch ra tiếng Việt và liên kết xuất bản cuốn sách này ở thị trường Việt Nam.


Tên sách tiếng Anh: Data Driven Business Transformation: How to Disrupt, Innovate and Stay Ahead of the Competition


Tác giả: CARRUTHERS & JACKSON


Link sách tiếng Anh trên Amazon: https://amzn.to/2GeQqpk


Tựa sách tiếng Việt dự kiến: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP THEO ĐỊNH HƯỚNG DỮ LIỆU


Số trang dự kiến: 340 trang


Thời gian xuất bản dự kiến: tháng 10-2019 (ebook), tháng 11-2019 (sách giấy)


Biên dịch: Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform


Hình thức mua sách: pre-oder qua link này: http://bit.ly/WeTransform_BusinessTransformation


Đối tác vận chuyển: #247Express, website: www.247post.vn


-Những đối tác có nhu cầu hợp tác, vui lòng liên hệ qua email: tai@wetransform.vn

Mời các bạn xem trước những chương đầu của sách tại đây, phóng to để xem!

Đặt sách tại đây:

%d bloggers like this: