Đặt trước sách “Buy then Buid – Khởi nghiệp bằng phương pháp mua lại”

WeTransform hiện đang dịch ra tiếng Việt và liên kết xuất bản cuốn sách này ở thị trường Việt Nam.

–Tên sách tiếng Anh: Buy Then Build: How Acquisition Entrepreneurs Outsmart the Startup Game

–Tác giả: Walker Deibel

–Link sách tiếng Anh trên Amazon: https://amzn.to/2ZORdWp

–Tựa sách tiếng Việt dự kiến: KHỞI NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP MUA LẠI

–Số trang dự kiến: 350 trang

–Thời gian xuất bản dự kiến: tháng 2-2020 (ebook), tháng 3-2020 (sách giấy)

–Biên dịch: Huỳnh Hữu Tài, Nguyễn Thị Tố Như, Nguyễn Trần Thảo Chi

–Đối tác vận chuyển: #247Express, website: www.247post.vn

-Những đối tác có nhu cầu hợp tác, vui lòng liên hệ qua email: tai@wetransform.vn

Mời các bạn xem trước những chương đầu của sách tại đây, phóng to để xem!

%d bloggers like this: