VIDEO

Giới thiệu những video được ghi lại từ những buổi chia sẻ, training của Huỳnh Hữu Tài, founder của WeTransform.

Chiến lược đại dương xanh – Phần 1

Chiến lược đại dương xanh – Phần 2

Xem tiếp các video khác từ kênh Youtube của WeTransform.