Trải nghiệm với sách sắp được xuất bản của WeTransform

Với mong muốn mang đến những trải nghiệm về cuốn sách chuẩn bị được ra mắt đọc giả, chúng tôi cung cấp bản ebook để độc giả tìm hiểu trước về nội dung của cuốn sách.

1. Kỹ năng NHẬN THỨC LẠI VẤN ĐỀ

Đăng ký nhận 2 chương đầu của cuốn sách ebook tại đây:

2. SHIP IT – KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM Ở SILICON VALLEY

3. Tự học lập trình Scratch 3.0 thông qua các ví dụ