Video: Elon Musk khuyên bạn nên đọc những quyển sách này

Elon Musk khuyên bạn nên đọc những quyển sách này. Đây là những quyển sách ông đã từng đọc, đã giúp ông có những bài học hay trong cuộc sống và tìm được ý nghĩa của cuộc sống này. Đó là những quyển sách: 1.Tiểu Sử Steve Jobs, 2.Tự Truyện Benjamin Franklin và 3.The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy

 

Bạn là người yêu thích công việc dịch thuật. Hãy về đội của chúng tôi! Lifehack đang tuyển TÌNH NGUYỆN VIÊN DỊCH THUẬT. Ứng tuyển tại đây.

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: