15 kiểu người bạn sẽ gặp khi ở tuổi 20

Mỗi người bạn gặp trong đời đều sẽ mang lại điều gì đó cho bạn, có thể là tiêu cực hoặc tích cực. Chỉ đến khi bạn nhận ra không còn họ ở bên, bạn mới thấy được giá trị sự hiện diện của họ. Dưới đây là các kiểu người bạn sẽ gặp ở …

10 công cụ tốt nhất cho việc học nhóm

Học nhóm là việc một nhóm các bạn đóng góp nguồn lực để có thể học cùng nhau. Dù nhóm chỉ là hai người thì chiến lược hợp tác này cũng có thể giúp thúc đẩy họ có những tranh luận thú vị và cho phép người học khám phá một khía cạnh mới của …