Category «SỨC KHỎE»

NHỮNG NHÀ NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN RẰNG NẾU BẠN NGHĨ BẠN ĐANG GIÀ THÌ ẮT HẲN BẠN SẼ GIÀ NHANH HƠN

“Nhiều người trong số chúng ta đã từng biết một người nào đó màhọ có vẻ như đang thách thức sự kiểm soát  của thời gian, họ nhìn, nghĩ và hành động  như thời họ còn trẻ ở thời kì mười năm về trước. Thói quen sống hằng ngày của bạn như là chế độ …